Nieuws

CBS doet onderzoek naar cosmeticabranche

In opdracht van de NCV (Nederlandse Cosmetica Vereniging) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek laten uitvoeren naar de omzet van cosmetica. In de onderzoeksresultaten zijn ook cijfers te vinden over de werkgelegenheid in de branche.

Het CBS verdeelde de cosmeticabranche in elf bedrijfstakken. Schoonheidsspecialisten, pedicures en kappers vallen hierbij in dezelfde bedrijfstak. Voor het onderzoek analyseerden de statistici de cijfers tot en met 2016.

 

Webwinkels
De bedrijven die aan beauty gelieerd zijn, hebben in 2016 voor 3,27 miljard euro aan cosmetica en parfums verkocht aan consumenten. Dit betekent dat de omzet vanaf 2012 met in totaal 11 procent is gestegen. Niet altijd kende de totale omzet een stijgende lijn, wel vanaf 2014.
Webwinkels konden de meeste omzet bijschrijven. Deze werden in het onderzoek als een aparte bedrijfstak gezien. In 2016 verkochten zij voor 268 miljoen euro. Dit is vier keer zoveel als in 2012.

 

Omzet
Als we naar de bedrijfstak schoonheidsspecialisten, pedicures en kappers kijken, zien we dat zij in 2016 voor 70 miljoen aan omzet op cosmetica en parfum binnenhaalden. Dit cijfer gaat over de producten die ze los verkochten, dus niet wat ze tijdens hun behandelingen gebruikten. In de periode tussen 2012 en 2016 bleef de omzet in deze bedrijfstak vrij stabiel. In het laatst onderzochte jaar (2016) kwam de omzet net iets boven de 3 procent van het totaal uit.

 

Banen
Het CBS heeft ook geanalyseerd hoeveel banen er in de bedrijfstak schoonheidsspecialisten, pedicures en kappers zijn. In 2016 waren dat er bijna 83 duizend. Omgerekend naar voltijdbanen zijn dit er een kleine 63 duizend. Voor ruim 32 duizend van deze ‘voltijdbanen‘ tekenen schoonheidsspecialisten en pedicures. De meesten werken als zelfstandigen (omgerekend gaat dit over 28 duizend voltijdbanen); een klein deel is werknemer (omgerekend 4 duizend voltijdbanen).


 

Beeld: Carita

Bestel nu 2 gratis proefnummers » « Overzicht