Nieuws

55-plussers bijna grootste groep werkenden

Als we naar de beroepsbevolking kijken, zijn 55-plussers nu bijna de grootste groep werkenden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 1,6 miljoen werknemers ouder zijn dan 55 jaar. Dertien jaar geleden waren dit er een stuk minder, toen behoorden 828.000 mensen tot de werkzame beroepsbevolking. Volgens het CBS komt dit doordat het toen nog niet zo gewoon was dat vrouwen ook werkten. Bij de 55-plussers van nu is dit wel het geval. Aan het einde van het jaar zullen ze de grootste groep werkenden zijn, nu is dit nog de groep tussen de veertig en vijftig jaar oud.

De afgelopen tijd lazen we dat de 55-plussers steeds vaker geen werk vinden na een reorganisatie en lang thuiszitten. Dit klopt nog steeds. Uit cijfers concludeert het CBS dat ze gemiddeld langer dan twee jaar thuiszitten, voordat ze weer aan de slag kunnen. Maar er gloort hoop aan de horizon. Momenteel werkt 93 procent van de 55-plussers gewoon. En 71 procent heeft een vaste baan.

Bestel nu 2 gratis proefnummers » « Overzicht

Bestel 2 gratis proefnummers

Aanmelden Nieuwsbrief