Blog

EEN DIENSTVERBAND IS EEN SOORT HUWELIJK

Marijke Stoop, Eigenaar schoonheidssalon Attirance in Breda

De meeste van mijn medewerkers zijn al heel lang bij me.
Ik noem ze altijd mijn meiden of de Attirance Angels. Ik
vind het echt super waardevol dat ze al zo lang bij me willen
werken en het zegt ook iets over mij als werkgever denk
ik. Een dienstverband is toch een soort huwelijk en
ik vind oprecht dat de liefde van twee kanten moet
komen. Ik probeer zoveel mogelijk mee te denken in hun
werktijden, wanneer de dames vrij willen zijn, kan dat
eigenlijk altijd. Ik probeer attent en belangstellend te zijn
bij verjaardagen of wanneer er bij hen thuis iets speelt.
Ik voel het vaak meteen wanneer iemand niet lekker in
zijn vel zit. Maar ik ben zeker niet de vriendin. Ik stel hoge
eisen aan mijn team, targets moeten gehaald worden en
kwaliteit wordt regelmatig getoetst door bijvoorbeeld mysteryshoppers.
Dit vinden ze niet leuk, maar hoort er wel
bij als je bij mij wilt werken. Ik denk dat medewerkers het
fijn vinden dat dingen duidelijk zijn. Heel veel dingen zijn
inzichtelijk geworden toen ik een personeelshandboek heb
gemaakt. En een goede communicatie binnen een groot
team waarvan niet iedereen op dezelfde dagen werkt is
ook essentieel. Als dingen niet lopen, ligt het vaak aan de
communicatie. De grootste fout die ik ooit gemaakt heb als
leidinggevende, is als doorgeefluik fungeren. De meiden
hadden klachten over een nieuwe medewerker en kwamen
daarmee bij mij. Ik ben met de nieuwe medewerker gaan
praten en heb de klachten die uit het team kwamen -dus
niet eens van klanten- met haar besproken. Het meisje was
zo verdrietig, want niemand uit het team had het er met
haar over gehad, maar er was achter haar rug wel over
haar gesproken. Het meisje heeft kort daarna om die reden
ontslag genomen, wat ik heel jammer vond, want ze was
wel heel goed voor de klanten. Voortaan laat ik ze elkaar
aanspreken en blijf ik er buiten. Ik ben heel blij met al mijn
meiden en zou geen van hen willen missen en heel soms
geef ik ze een cadeautje of bloemetje, zomaar… Omdat ik
ze waardeer… en eerlijk gezegd, denk ik dat dat het gebaar
is wat ze het meest waarderen…

« Overzicht